dTBZ
DTBZ2
DTBZ3
  • 约01

瑞思内希

Coketimi天台Dingtian有限公司

Coketimi天台Dingtian有限公司igjidhjetulitt

meluarnë 2014 kompaniae vendosurnqarkun天台、provincaZejiang、njëvendskombëtar5Atanifrikajështëshuieteformit,negitmonecheprbussurnevojat eklientëve我produktedhemshtejeme prodtimitt tëmrujturanëshkallegr

华美市

  • trendii tquftevet

    昆波尼亚jështenedrivetevetencanti,produzhevemiqesore我mjedisindheshet

  • Procesii prodhimittt

    Prodhiii përfsin përgatjenepublices,formimin,tharjen,shtypjene开工Përfatijaepublimiprfsintresqyrtimitklifikimit

  • kteristikatepaketimitt

    Paketimi kalonnëstimbrojtjes sheritjen

Mëshumeprodukte

Baidu
map